بنیاد میراث پاسارگاد برگزار می کند

همایش بزرگداشت احمد کسروی، همزمان با سالروز تولد او

برگرفته از سایت بنیاد میراث پاسارگاد، ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۱