طالبان با سرعتی غیرمنتظره بر افغانستان مسلط شدند

طالبان با سرعتی غیرمنتظره بر افغانستان مسلط شدند. پیشروی آنها که از روزهای پایانی بهار سال جاری ملموس‌تر شده بود، در نهایت به تخلیه شتابان نیروهای بین‌المللی و عده‌ای از شهروندان افغانستان انجامید. سرعت رسیدن طالبان به کابل و عدم مقاومت نیروهای محلی، ناظران را غافگلیر کرد، به‌گونه‌ای که دستاوردهای مأموریت بین‌المللی در افغانستان به موضوع بحث تبدیل شد. تحولات ۲۰ سال اخیر بین حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر تا وضعیت کنونی افغانستان دستمایه کاریکاتور این هفته مانا نیستانی برای دویچه وله بوده است.

برگرفته ای از سایت دویچه وله فارسی، ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۱