سالگرد اعدام نوید افکاری

کاری از مانا نیستانی

برگرفته ای از سایت ایران وایر، ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۱