من هر روز از توی ماشینم چهره های مردم رو میبینم

حسن روحانی در جواب گوینده خبر که مردم نگران هستند می گوید : من هر روز از توی ماشینم چهره های مردم رو میبینم
از روی اینکه چند نفر میخندند، چند نفر عصبانی هستن، چند نفر قیافه شون گرفته است!

تصویر از سایت افکارنیوز