کشف شهر زیرزمینی در همدان

سومین شهر زیرزمینی مربوط به دوره ایلخانی در استان همدان کشف شده است. این شهر زیرزمینی در دو کیلومتری جنوب صالح‌آباد قرار دارد و کشف آن اتفاقی جدید در حوزه میراث فرهنگی به شمار می‌آید.

به گفته کاوشگران، اشیا کشف شده نشان می‌دهند که قدمت این اثر مربوط به قرن ششم و هفتم هجری شمسی است و بیش از پنج هکتار وسعت دارد. در فاز نخست کاوش این شهر زیرزمینی شش فضا و چند راهرو شناسایی شد که هر کدام از طریق دریچه‌هایی به عنوان هواکش به سطح زمین راه دارند.

نقل از رادیو زمانه