درخواست از آمازون برای افزودن زبان فارسی به سامانۀ انتشارات کیندل

هزاران نفر  از افغانستان و ایران درخواست افزودن زبان فارسی به انتشارات نرم افزار انتشار کتاب کیندل را امضا کرده اند.

شرکت آمازون در سال ۲۰۱۸ امکان انتشار مطالب فارسی را از خدمات خود حذف کرده بود.

در نامه ای خطاب به آمازون، به رسمیت شناختن زبان فارسی توسط  کیندل، درخواست شده است.

نقل از رادیو فردا