ترامپ: تحریم ها حکومت اسلامی را شکست میدهد

رویترز-دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که در اثر تحریم های شدید سال گذشته آمریکا، حکومت اسلامی شکست می خورد. وی افزود که مذاکره میتواند این وضعیت را سریعا تغییر دهد. 

رئیس جمهور آمریکا پیش تر گفته بود که وی خواستار جنگ با حکومت اسلامی نیست ولی همیشه احتمال جنگ وجود دارد.