سعودی برای تامین نیاز بازار نفت، سهم ایران از بازار نفت را میگیرد

بلومبرگ-سعودی در ماه جاری  تولید نفت خود را در مقایسه با سال گذشته افزایش داده است، افزایش تولید نفت سعودی برای جبران خلا ناشی از تحریم نفت ایران صورت میگیرد.

بر اساس نظرسنجی بلومبرگ از تحلیلگران و داده های ردیابی کشتی، تولیدات ایران در ماه مه به پایین ترین حد از سال ۱۹۹۰ رسیده است، کاهش شدید مشتری های نفت ایران بدلیل مجازات هایی است که دولت آمریکا برای خریداران نفت ایران در نظر گرفته است.