این دو نفر کیستند؟

به نظر شما این دو نفر کیستند؟
دو نفر از حاجی های بازار فرش تهران؟ دو تن از نمازگزاران بعد از اقامه نماز جماعت؟ دو نفر از نانواهای تهران؟
نه اشتباه کردید
مش ممد سمسار؟
نه عزیزم
اکبر لبو فروش؟
نه کاملا در اشتباهی؟
عبدالله قصاب ؟ سر چارراه سید علی
نه جان من
غلام کله پز دیگه؟ اذیت نکن
نه این دو نفر معاون وزیر امور خارجه و سفیر جمهوری اسلامی در چین هستند.

 

منبع فیسبوک بهزاد روحانی