اجازه کار توماس اردبرینک خبرنگار تلویزیون کشوری هلند از سوی (حکومت اسلامی) ایران باطل شد

 

توماس اردبرینک خبرنگار تلویزیون کشوری هلند فعلا نمیتواند بعنوان ژورنالیست در ایران بکارش ادامه دهد. حکومت مستقر در ایران اجازه کار تلویزیون کشوری هلند که در ماه آوریل مدتش به پایان رسیده بود را تا حالا تمدید نکرده است. این عدم اجازه کار شامل همسر ایرانی توماس اردبرینک نیز می شود. نیوشا توکلی همسر توماس اردبرینک خبرنگار عکاس است که صاحب مدال بین المللی عکس خبری است.
هنوز دلیل روشنی برای تمدید نکردن اجازه کار به خبرنگار مزبور ارائه نشده است. اما اردبرینک امیدوار است که بزودی کارش در ایران را دوباره از سر گیرد. چرا که به نقل از نیویورک تایمز “گامهای مهمی برای حل مشکل برداشته شده است”.
قابل ذکر است که توماس اردبرینک در کنار کار برای تلویزیون کشوری هلند بعنوان خبرنگار نیویورک تایمز هم کار می کند. به این ترتیب فعلا نیویورک تایمز هم در ایران اجازه کار ندارد.

ترجمه توسط هیئت تحریریه خبرگاه از منبع سایت تلویزیون کشوری هلند