قتل یک زندانی سیاسی در زندان تهران بزرگ

شب گذشته، علیرضا شیرمحمدعلی ، زندانی سیاسی زندانی  ۲۱ ساله، در زندان تهران بزرگ به قتل رسید.   قتل این زندانی  توسط دو زندانی  عادی  صورت گرفته است.علیرضا شیرمحمدعلی  پیش تر در اعتراض به اینکه  در کنار زندانیان با جرائم عادی نگهداری میشود، دست به اعتصاب غذا زده  بود.