بیانیه مجامع اسلامی ایرانیان در دفاع از حقوق معلمین ایران

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان تحت فراخوانهایی در مدت ۲ ماه گذشته چهار بار در شهرهای مختلف معلمین را به تجمعهای سراسری در سطح کشور دعوت کرد ومعلمین در شهرهای مختلف در این تجمعات شرکت نموده اند. در این مدت بیش از ۱۰۰ نفر از شرکت کنندگان در این تجمعها بازداشت شده اند. تعداد زیادی از ماموران لباس شخصی که از افراد امنیتی نظام هستند، در تجمعات حضور داشته و با معترضین در شهرهای مختلف برخورد فیزیکی کرده اند. در ۲۳ دی ماه نیز در شهرهای شیراز ، تهران، اهواز دست کم ۱۰ نفر بازداشت شده اند.

مطالبات معلمین معترض بدین قرار است:

❋آزادی معلمان زندانی

❋آموزش رایگان طبق اصل ۳۰ قانون اساسی

❋ هم‌سان‌سازی حقوق بازنشستگان

❋استخدام رسمی معلمان خرید خدمت

❋ اجرای ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری

❋پاداش پایان خدمت بازنشستگان ۱۴۰۰

❋اجرای درست رتبه‌بندی به جای سرهم بندی

اعتراضات معلمین بعد از اعتراضات متمادی در سالهای مختلف و حتی گفتگو با مسئولین و “نمایندگان” مجلس نظام صورت می گیرد که تا کنون به خواسته های آنها توجه جدی صورت نگرفته است . متاسفانه رسانه های عمومی بجای دفاع از خواسته ها و حقوق فرهنگیان، خواسته های آنها را در چهارچوب فشار استبداد به آنها بسیار کم رنگ انعکاس داده اند. فرهنگیان با آمدن به خیابان در فضای عمومی سعی در آگاهی رسانی و اعتراض خود جوش نموده اند تا اقشار مختلف جامعه از وضعیت آنها آگاه شوند و وجدان اجتماعی با آنها همراه و پشتیبان آنها در بدست آوردن حقوق خود بگردند . معلمین معترض بر این باورند که بر خلاف ادعای عدالت خواهی دولتهای گذشته و دولت روئیسی، معلمین ایران و خانواده های آنها در وضعیت بد معیشتی زندگی می کنند.

بودجه ای که بایستی به خواسته های معلمین در راستای افزایش به حق حقوق معلمین پاسخ دهد، ۶۰ هزار میلیارد تومان بر آورد شده است، اما دولت رئیسی قصد دارد ۱۲ هزار میلیارد به آن اختصاص دهد. پر واضح است که با این بودجه تخصیص یافته بسیاری ازخواسته های مادی معلمین بر آورده نخواهد شد، اما معلمین خواسته های متنوعی دارند که نظام ولایت فقیه بجای رسیدگی به آن خواسته ها، آنها را سرکوب کرده و به زندان می اندازد تا صدای آنها را در گلو خفه کند، مبادا کارمندان و کارگران در مناطق مختلف و در بخشهای دیگر کشور به جنبش اعتراضی بپیوندند .

مجامع اسلامی ایرانیان اعتقاد دارد که اعتراض به استبداد وخواهان برخوردار شدن از حقوق حق همگان است. شعار معلمین که می گویند ” معلم داد بزن، حق تو فریاد بزن ” شعار و فریاد همه مردم ایران است.

ما مجامع اسلامی ایرانیان از حقوق معلمین و حقوق دیگر اقشار کارگری و کارمندی و جامعه آسیب دیده کشور پشتیبانی می کنیم و اعتقاد داریم که شهروندان باید بتوانند کرامتمند و حقوقند زندگی کنند و از حق حیات و حق رشد و بهداشت رایگان و آموزش رایگان برخوردار بگردند.

همچنین، بر ما است که در کنار حمایت از این اعتراضات، آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی که جانشان در زندانهای استبداد ولایت مطلقه فقیه در خطر است را طلب کنیم تا خواست حق من کو را خواست عمومی سازیم. باید همگی بکوشیم با دفاع از حقوق دیگری، که حقوق خود ما نیز هست، فضای حیاتی استبداد که ناقض حقوق و کرامت انسان است را تنگ و تنگتر بگردانیم تا استقرار نظام مردمسالار و حقوند ممکن بگردد.

وظیفه جامعه مدنی و سازمانهای سیاسی این است که پژواک صدای حق طلبی جنبشهای مردم ایران باشند و نگذارند این صدا در سانسور نظام ولایت فقیه خاموش گردد.

مجامع اسلامی ایرانیان

۲۵ دیماه ۱۴۰۰

دبیر خانه مجامع اسلامی ایرانیان

برگفته ای از سایت اخبار روز، ۱۷ ژانویه ۲۰۲۲