تلاش برای کودتا در اتیوپی ناکام ماند

دیروز عده ای نظامی در آمهارا (Amhara) یکی از استانهای اتیوپی با به قتل رساندن چند مقام محلی تلاش ناموفقی برای انجام یک کودتا نمودند. این تلاش به ژنرالی نسبت داده می شود که مسئولیت نیروهای امنیتی در آمهارا را بعهده داشته است. در مورد اوضاع پس از این کودتای ناکام هنوز نا روشنی های زیادی وجود دارد. به گفته یکی از سخنگویان دولت یکی از مسئولین ارتش در آمهارا توسط محافظش به قتل رسیده است. سرپرست ارتش می گوید تعداد زیادی از کودتاگران دستگیر شده اما تعدادی نیز همچنان پراکنده هستند.

سایت رادیو نلویزیون کشوری هلند (NOS) گزارش کرده است که اَبی احمد (Abiy Ahmed) نخست وزیر اتیوپی دیشب در یک سخنرانی تلویزیونی گفته است که “ملت اتیوپی حکومت سرکوب و کشتار نمی خواهد. مردم متحد اتیوپی حکومت دیکتاتوری را نفی می کنند”.

از زمان روی کار آمدن نخست وزیر اَبی احمد که سال گذشته انتخاب شد اصلاحات زیادی با سرعتی زیاد در کشور صورت گرفته که از جمله از آزادی زندانیان سیاسی، حل مناقشه طولانی با اریتره و اینکه برای اولین بار یک زن به ریاست جمهوری اتیوپی انتخاب شد می توان یاد کرد.
تحقق این اصلاحات گاهی با خشومت همراه بوده است. خود اَبی احمد از یک سوء قصد جان سالم بدر برد و خشونت های اقوام مختلف علیه یکدیگر البته با قدرت سرکوب حکومت روبرو گردیدند. آمهارا یکی از مناطقی است که منازعه قومی با بقیه کشور دارد.