مشاور روحانی: ظریف در حال تبدیل شدن به ماندلای ایران است

 حسام‌الدین آشنا، مشاور آخوند روحانی با اشاره به تصمیم دولت آمریکا در زمینه قرار دادن وزیر امور خارجه حکومت اسلامی در لیست تحریم‌ها، گفت: «ظریف در حال تبدیل شدن به ماندلای ایران است.» حسام‌الدین آشنا در در توییتر نوشته است: «هر ایرانی با خواندن خبر تلاش «تیم ب» برای تحریم دکتر ظریف به شدت عصبانی می‌شود اما از طرف دیگر این بهترین فرصت برای اثبات صلح دوستی اوست. ظریف در حال تبدیل شدن به ماندلای ایران است، او علیه آپارتاید داخلی می‌جنگید و این علیه آپارتاید بین المللی، سحر نزدیک است  

   کاری از آرمان نجم