آمریکا به خلیج فارس جنگنده رادارگریز اف۲۲ فرستاد

به دنبال افزایش تنش با حکومت اسلامی در خلیج فارس، آمریکا تعدادی جنگنده رادارگریز اف۲۲ به پایگاه نظامی خود در قطر اعزام کرده است.

این جنگنده دارای قابلیت‌های هواگرد تهاجمی، جنگ الکترونیک و شنود الکترونیک نیز هست.

منبع: فاکس نیوز