مرگ یک جوان اهوازى در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز

به گزارش فعالان اهوازی یک جوان عرب به نام بنیامین آلبوغبیش در زندان «کشته شده است».

بر اساس گزارش‌های فعالان، خانواده بنیامین ديروز چهارشنبه ۲۶ ژوئن (۵ تيرماه ۱۳۹۸) طی تماسی تلفنی از اداره اطلاعات اهواز ، خبر فوت بنيامين آلبوغبيش در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز را دریافت کرد.

گزارش شده که بنيامين آلبوغبيش ۲۶ ساله همراه برادرش محمدعلى آلبوغبيش ۲۹ ساله و مادرش مريم زبيدى ۵۲ ساله در ۱۵ مارس ۲۰۱۸ (۲۴ اسفندماه ۱۳۹۶) توسط اداره اطلاعات اهواز در كوى زيتون كارمندى این شهر بازداشت شدند.

این خانواده متهم به همكارى با گروه هاى مسلح اهوازى و نقل و انتقال اسلحه براى آنها شدند اما بنا به گفته اعضای خانواده اين اتهام از سوی هر سه متهم انكار شده است.

منبع: العربیه