احتمال معاف شدن چین از تحریم خرید نفت از ایران

به نظر می‌رسد که وزارت خارجه آمریکا به صورت جدی در حال بررسی اعطای معافیت به چین برای ادامه واردات نفت از ایران است.

به گزارش روزنامه آمریکایی پولتیکو، این معافیت از آن جهت به چین داده شده تا ایران بتواند از طریق این مبالغ محدود بدهی‌های خود را به نهادهای مالی بین‌المللی بازپرداخت کند.

در این گزارش آمده است، وزارت خارجه آمریکا به صورت جدی در حال بررسی استفاده از یک «تبصره قانونی» مربوط به دوره اوباما است تا به چین اجازه دهد که از ایران نفت وارد کند.

منبع: العربیه