محاکمه فرامرز سه‌دهی، عضو کانون نویسندگان، در دادگاه انقلاب اهواز

کانون نویسندگان ایران از اقدام دادگاه انقلاب شهرستان اهواز در محاکمه فرامرز سه‌دهی، شاعر و عضو این نهاد، خبر داد.

بر اساس اطلاعیه روز چهارشنبه کانون نویسندگان ایران، جلسه اول دادگاه آقای سه‌دهی به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در شعبه ۴ دادگاه انقلاب شهرستان اهواز برگزار شده است.

این اطلاعیه می‌گوید که قاضی دادگاه انقلاب مصداق اتهام فرارز سه‌دهی را «طبع و انتشار کتاب» دانسته است.

آقای سه‌دهی حدود دو هفته قبل نیز در ارتباط با همین پرونده در شعبه ۱۱۱ دادگاه کیفری شهرستان اهواز محاکمه شده و به دفاع از خود پرداخته بود. اتهام او در دادگاه کیفری «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» عنوان شده که ناظر به برخی پست‌های او در اینستاگرام و شعرهایش است.

کانون نویسندگان ایران در اطلاعیه خود محاکمه فرارز سه‌دهی را در راستای «‌فشار حاکمیت به قصد سانسور و سرکوب هر چه بیشتر حق آزادی بیان» دانسته است.

هم‌اکنون پنج نفر از اعضای کانون نویسندگان ایران رضا خندان (مهابادی)، آرش گنجی، هاله صفرزاده، علیرضا ثقفی و کیوان مهتدی در زندان به سر می‌برند.

برگرفته ای از سایت رادیو فردا، ۲۳ ژوئن ۲۰۲۲