دخالت رژیم اسلامی در امور فرهنگی و هنری

حکومت جمهوری اسلامی همیشه در امور فرهنگی و هنری دخالت مستقیم داشته است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نهادهای تبلیغاتی حکومتی به گونه‌های مختلف سعی به استفاده و سوءاستفاده از هنرمندان و چهره‌های محبوب مردم داشته‌اند. هنرمندان و شخصیت‌های مردمی که رویکردی انتقادی داشته‌اند به انزوا کشیده شده‌اند و در مقابل کسانی که به درجات مختلف از حکومت پشتیبانی کرده‌اند از امکانات مالی و شغلی بهتری بهره‌مند شده‌اند.

دستگاه‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی با بزرگ‌نمایی فعالیت سلبرتی‌های طرفدار خود می‌کوشند که فضای اعتراضی و انتقادی در جامعه را کنترل کنند.

مانا نیستانی در کاریکاتور این هفته خود برای دویچه وله فارسی به این موضوع پرداخته است.

برگرفته ای از سایت دویچه وله فارسی،۲۸ ژوئن ۲۰۲۲