نمایش مفهومی حجاب زنان و مردان نقره ای پوش در ایستگاه های متروی تهران

 نمایش حجاب زنان و مردان نقره ای پوش در ایستگاه های مترو تهران برگزار شد. هدف از این نمایش ایجاد انگیزه برای تفکر در خصوص حجاب  در بین مردان و زنان اعلام شده است که شاید همزمان  خاطره مقاومت  ۸۰ ساله نهاد مذهب در مقابل  قوانین  سکولار اجتماعی را یادآوری میکند.

 

 

 

 

 

One comment

  1. باور داشته باشید در جامعه ما از آنجایی شروع میشود که زنان ومردان خود فروشی هستند که تنها برای پول پایشان را روی حق وحقوق یک ملت میگذارند اگر زندگی چنین مذدوران را ازنزدیک شاهد باشید در لوای همین چادر وچاقچور هزاران مورد غیر اخلاقی را شاهد خواهیدبود دو تا مثال زنده سعید طوسی معلمان تربیتی در تهران وکردستان واصفهان دخترروحانی وهزاران نمونه دیگراز این دست .گرما خرد داشتیم کجا این سر انجام بد داشتیم .از روی بیخردی ما ملت است تازه بر سر حجاب وزولف زنی که بانی موجودیت بشر روی زمین است با هم جدل داریم

Comments are closed.