بی‌حجابی از خارج کشور سازماندهی می‌شود

رادیو زمانه-یک نمایندگان طیف اصولگرای مجلس ایران به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفته است منشا بی‌حجابی از خارج کشور است و هدف آن، براندازی نرم.

ابوالفضل ابوترابی گفته است:

«زمانی بی‌حجابی به تفکر یک شخص برمی‌گردد و زمانی به یک جریان خارج از کشور. امروز بی‌حجابی به یک ابزاری خطرناک و سازماندهی شده از خارج کشور برای براندازی نرم تبدیل شده است.»

این نماینده مجلس معتقد است بی‌حجابی یک ابزار براندازی نرم و سازماندهی شده است و حتی از خارج کشور برای آن‌هایی که در ملاءعام کشف حجاب می‌کنند پول می‌فرستند و برای آنان تابعیت کشورهای مختلف هم در نظر می‌گیرند.