جوزپ بورل و روند تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

کاری از بهنام محمدی

برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۲۵ ژانویه ۲۰۲۳