دستکم پانزده تجمع اعتراضی برگزار شد

طی روزهای گذشته جمعی از مجروحان جنگ ایران و عراق در مقابل ساختمان سازمان ملل تهران و شماری از بازنشستگان مخابرات در استانهای اصفهان، خراسان رضوی، لرستان، اردبیل، مرکزی، کردستان، آذربایجان شرقی، زنجان، کرمان، هرمزگان، تهران، همدان و کرمانشاه در مقابل ساختمان اداره مخابرات مرکز استانهای خود، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان دست به تجمعات اعتراضی زدند. علاوه بر این، کارگران کارخانه فولاد یزد در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی خود، دست به اعتصاب زده و در محل کار خود تجمع اعتراضی برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه هفت اسفندماه ۱۴۰۱، شماری از مجروحان جنگ ایران و عراق در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلات و مطالباتشان در مقابل ساختمان سازمان ملل در تهران، دست به تجمع اعتراضی زدند.

تجمع اعتراضی بازنشستگان مخابرات
به گزارش هرانا، امروز دوشنبه هشت اسفندماه ۱۴۰۱، بازنشستگان مخابرات در استانهای اصفهان، خراسان رضوی، لرستان، اردبیل، مرکزی، کردستان، آذربایجان شرقی، زنجان، کرمان، هرمزگان، تهران، همدان و کرمانشاه در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، با سر دادن شعار و در دست داشتن پلاکاردهایی در مقابل ساختمان مرکزی مخابرات شهرهای خود، دست به تجمع اعتراضی زدند.

تجمع و اعتصاب کارگران کارخانه فولاد یزد
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز دوشنبه هشت اسفندماه ۱۴۰۱، شماری از کارگران کارخانه فولاد یزد برای دومین روز متوالی در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی خود، دست به اعتصاب زده و در محدوده محل کار خود تجمع اعتراضی برگزار کردند.

برگرفته ای از سایت هرانا (مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران)، ۲۸ فوریه ۲۰۲۳