اولین برگزاری تجمع اعتراضی معلمان در سال جدید

سه شنبه هشتم فروردین‌ ماه، شماری از معلمان در شهرهای تبریز، بجنورد، زنجان، ملایر، اردبیل، کرمانشاه و همدان در مقابل اداره های آموزش و پرورش این شهرها و جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی اهواز در مقابل اداره کل تأمین اجتماعی استان خوزستان، با برگزاری تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، روز سه شنبه هشتم فروردین‌ ماه ۱۴۰۲، شماری از معلمان در شهرهای تبریز، بجنورد، زنجان، ملایر، اردبیل، کرمانشاه و همدان در مقابل اداره های آموزش و پرورش این شهرها تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تجمع این معلمان در اعتراض به مشکلات معیشتی و عدم رسیدگی به مطالباتشان صورت گرفته است.

تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی اهواز
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز سه شنبه هشتم فروردین‌ ماه ۱۴۰۲، جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی اهواز در مقابل اداره کل تأمین اجتماعی استان خوزستان دست به تجمع اعتراضی زدند.

در این گزارش آمده است؛ تجمع این افراد در اعتراض به مشکلات معیشتی موجود و عدم رسیدگی به دیگر مطالباتشان صورت گرفته است.

برگرفته ای از سایت هرانا (مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران)، ۲۹ مارس۲۰۲۳