رکورد جهانی اتیوپی در کاشت ٢٠٠ میلیون درخت در یکروز

 

به گزارش سایت رادیو – تلویزیون کشوری هلند، دولت اتیوپی اعلام کرده که موفق شده است کاشتن ٢٠٠ میلیون درخت در یکروز را مدیریت نماید، که این خود بدست آوردن یک رکورد جهانی است.
این درختهای در ١٠٠٠ ناحیه مختلف در کشور کاشته شده اند. مسئولین در نظر دارند که طی ٤ سال آینده چهار میلیارد درخت بکارند که از این راه تغییرات منفی آب و هوا و محیط زیستی را بهبود بخشند. آقای آبی احمد نخست وزیر اتیوپی از شهروندان خواسته است که هر کدام ٤٠ درخت در سال بکارد.
بنا به گزارش سازمان ملل ٣٥ درصد از جنگلهای اتیوپی از آغاز قرن بیست و یکم نابود شده است. کاشتن درخت یکی از راههای جلوگیری از تغییرات جوی کره زمین است. اخیرا گروهی از محققان توصیه کرده است که هزار میلیارد درخت کاشته شود.