دستکم هفت تجمع اعتراضی برگزار شد

روز چهارشنبه هجدهم مردادماه، شماری از صاحبان مغازه های قبرستان نو در ساختمان شورای شهر قم، گروهی از شهروندان ساکن در دهستان صوفی در ساختمان فرمانداری شهرستان شوط، جمعی از شهروندان در یاسوج، شماری از مالباختگان رمز ارز کینگ مانی در تهران و جمعی از مالباختگان صرافی کریپتولند در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند. همچنین روز گذشته، گروهی از بازنشستگان کشوری استان های آذربایجان شرقی و گیلان در مقابل ساختمان های صندوق بازنشستگی در تبریز و رشت تجمع اعتراضی برگزار کردند.

بر اساس این گزارش تجمع این شهروندان در اعتراض به قیمت گذاری پایین و عدم ارائه خدمات از سوی شهرداری به آنها صورت گرفته است.

تجمع اعتراضی شهروندان دهستان صوفی در شهرستان شوط
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز چهارشنبه هجدهم مردادماه ۱۴۰۲، شماری از شهروندان ساکن در دهستان صوفی در ساختمان فرمانداری شهرستان شوط، دست به تجمع زدند.

بر اساس این گزارش تجمع این شهروندان در اعتراض به معضل بی آبی و کمبود آب در این شهرستان صورت گرفته است.

تجمع اعتراضی مالباختگان رمز ارز کینگ مانی و مالباختگان صرافی کریپتولند
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز چهارشنبه هجدهم مردادماه ۱۴۰۲، شماری از مالباختگان رمز ارز کینگ مانی در تهران و گروهی از مالباختگان صرافی کریپتولند به صورت جداگانه دست به تجمع زدند.

تجمع این مالباختگان در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان صورت گرفته است.

تجمع اعتراضی شهروندان در یاسوج
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز چهارشنبه هجدهم مردادماه ۱۴۰۲، شماری از شهروندان در یاسوج دست به تجمع زدند.

این تجمع در اعتراض به احداث سد تنگ سرخ صورت گرفت.

تجمع اعتراضی بازنشستگان کشوری در تبریز و رشت
به گزارش هرانا، روز سه شنبه هفدهم مرداد، در ادامه تجمعات اعتراضی بازنشستگان کشوری در شهرهای مختلف، شماری از بازنشستگان استان های آذربایجان شرقی و گیلان تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تجمع این شهروندان که در مقابل ساختمان های صندوق بازنشستگی در تبریز و رشت برگزار شد، در اعتراض به عدم همسان سازی دستمزد و وضعیت نامناسب معیشتی صورت گرفته است.

برگرفته ای از سایت هرانا (مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران)، ۱۰ اگوست ۲۰۲۳