برگزاری تجمعات اعتراضی

روز سه شنبه بیست و چهارم مردادماه، شماری از بازنشستگان کشوری تبریز در مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری این شهر، جمعی از فرهنگیان بازنشسته یزد در مقابل ساختمان استانداری این شهر و گروهی از فرهنگیان بازنشسته شیراز و رشت در مقابل ساختمان های سازمان صندوق بازنشستگی شیراز و رشت به صورت جداگانه تجمع اعتراضی برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه بیست و چهارم مردادماه ۱۴۰۲، شماری از بازنشستگان کشوری در تبریز با برگزاری تجمعی اعتراضی در مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری این شهر، خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند. از سوی دیگر جمعی از فرهنگیان بازنشسته یزد در مقابل ساختمان استانداری این شهر و گروهی از فرهنگیان بازنشسته شیراز و رشت در مقابل ساختمان های سازمان صندوق بازنشستگی شیراز و رشت تجمع برگزار کردند.

تجمع این شهروندان در اعتراض به عدم همسان سازی دستمزد و وضعیت نامناسب معیشتی صورت گرفته است.

برگرفته ای از سایت هرانا (مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران)، ۱۷ اگوست ۲۰۲۳