سه شهروند آذربایجانی به اداره اطلاعات شهرهای تبریز و ارومیه احضار شدند

روز شنبه بیست و هشتم مردادماه، وحید ابهری، سارا طوری و اشکان سعادت مهر، سه شهروند آذربایجانی به اداره اطلاعات شهرهای تبریز و ارومیه به صورت تلفنی احضار شدند.

در این تماس های تلفنی از وحید ابهری، سارا طوری و اشکان سعادت مهر خواسته شده است که در ستاد خبری اداره اطلاعات شهرهای تبریز و ارومیه حاضر شوند.
وحید ابهری، سارا طوری به اداره اطلاعات تبریز و اشکان سعادت مهر به اداره اطلاعات ارومیه احضار شده اند.

تاکنون از دلایل احضار این شهروندان اطلاعی حاصل نشده است.

آقایان وحید اکبری، اشکان سعادت مهر و خانم سارا طوری پیش از این نیز به واسطه فعالیت های خود سابقه برخورد های قضایی را دارند.

به گفته یک منیع مطلع، پیشتر نیز در تاریخ ۱۰ و ۱۱ مردادماه آقایان فیروز معینی، عسگر اکبرزاده، توحید امیرامینی، میثم جولانی، یوسف کاری، مرتضی پروین، سعید صادقی فر، محمد جولانی، یاشار اکبرزاده، افشین صبحی و محمود دانشیان، طی تماس های جداگانه تلفنی جهت پاره‌ ای توضیحات به اداره اطلاعات احضار شده بودند.

برگرفته ای از سایت هرانا (مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران)، ۲۰ اگوست ۲۰۲۳