دستکم شانزده تجمع اعتراضی برگزار شد/ اعتصاب کارگران کارخانه ماشین سازی اراک

روز سه شنبه هفتم شهریورماه، جمعی از بازنشستگان کشوری مقابل ساختمان های صندوق بازنشستگی، استانداری و فرمانداری شهرهای کرمانشاه، ایلام، پلدختر، اردبیل، یزد، خرم آباد، تهران، کوهدشت، ارومیه، تبریز، اردبیل، قزوین و سنندج، شماری از دانشجویان دندانپزشکی مقابل ساختمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تهران و گروهی از بیماران دیستروفی عضلانی دوشن مقابل ساختمان وزارت بهداشت در تهران با برگزاری تجمعاتی اعتراضی، خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند. همچنین جمعی از کارگران کارخانه ماشین سازی اراک برای دومین روز متوالی دست به اعتصاب زده و در محوطه این کارخانه تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تجمع این شهروندان در اعتراض به عدم همسان سازی دستمزد و وضعیت نامناسب معیشتی صورت گرفته است.

تجمع اعتراضی دانشجویان دندانپزشکی در تهران
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز سه شنبه هفتم شهریورماه، گروهی از دانشجویان دندانپزشکی، مقابل ساختمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دست به تجمع اعتراضی زدند.

تجمع این دانشجویان در اعتراض به نحوه برگزاری، عدم اعلام منابع و تاریخ آزمون صلاحیت بالینی دندانپزشکی صورت گرفته است.

تجمع اعتراضی بیماران دیستروفی عضلانی دوشن در تهران
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز سه شنبه هفتم شهریورماه، شماری از بیماران دیستروفی عضلانی دوشن، در مقابل ساختمان وزارت بهداشت در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.

شهروندان حاضر در این تجمع، خواستار ورود داروی ژن درمانی به کشور شدند.

تجمع و اعتصاب کارگران کارخانه ماشین سازی اراک
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز سه شنبه هفتم شهریورماه، شماری از کارگران کارخانه ماشین سازی اراک برای دومین روز متوالی دست به اعتصاب زده و در محوطه این کارخانه تجمع اعتراضی برگزار کردند.

برگرفته ای از سایت هرانا (مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران)، ۳۰ اگوست ۲۰۲۳