نفتکش توقیف شده ایرانی بدون مقصد معلوم جبل طارق را ترک کرد

نفتکش گریس-۱،  پس از پایان توقیف یک ماهه، با نام جدید آدریان دریا-۱ و در حالی که به جای پرچم پاناما، پرچم ایران را دارد، جبل طارق را ترک کرده است. مقامات سازمان بنادر و کشتی‌رانی حکومت اسلامی اعلام کرده بودند که این نفتکش به سوی مدیترانه می‌رود. 

مقصد جدید این نفتکش همچنان نا معلوم است.