همراه و سربه‌راه‎

کاری از مانا نیستانی

برگرفته از سایت آسو، ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۳