یک شهروند بهایی در سمنان به ۱۶ سال زندان محکوم شد

«شهدخت خانجانی» شهروند بهایی ساکن سمنان به ۱۶ سال حبس تعزیری، جریمه نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد.

محمد هادی عرفانیان کاسب، وکیل پایه دادگستری در توییتی اعلام کرد:

«رای غیابی موکلم خانم شهدخت خانجانی در واخواهی صورت گرفته بدون توجه به ایرادات و دفاعیات توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سمنان عیناً تایید و به استناد مواد ۴۹۸، ۵۰۰ و ۵۰۰ مکرر قانون مجازات جمعاً به ۱۶ سال حبس و ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی و ۱۵ سال محرومیت از حقوق اجتماعی محروم گردید.»

بر اساس رای صادره، شهدخت خانجانی به اتهام «تشکیل گروه یا دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور» به ده سال زندان، به اتهام «تبلیغ بهاییت» به پنج سال زندان، پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۱۵ سال محرومیت از حقوق اجتماعی، هم‌چنین به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال زندان محکوم شد.

این شهروند بهایی در خرداد سال‌جاری در سمنان بازداشت شده و پس از ده روز با تودیع وثیقه معادل یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان آزاد شد.

قابل ذکر است، شهدخت خانجانی مادر دو فرزند است.

برگرفته از سایت ایران وایر، ۸ اکتبر ۲۰۲۳