دستکم یازده تجمع اعتراضی برگزار شد

روز یکشنبه بیست و یکم آبان، گروهی از پرستاران در مقابل دانشگاه علوم پزشکی کاشان، شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی در شوش، اهواز و کرمانشاه، تعدادی از بازنشستگان صنایع فولاد در شهرهای تهران، اصفهان و اهواز، جمعی از کارگران شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز، گروهی از کارکنان رسمی شرکت نفت شاغل در منطقه عملیاتی جزیره سیری در محل کار خود و همچنین شماری از بازنشستگان و کارکنان رسمی وزارت نفت شاغل در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در اهواز، با برگزاری تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند. بعلاوه روز گذشته تعدادی از بازنشستگان صنعت نفت آبادان در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان دست به تجمع زدند.

تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای مختلف
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز یکشنبه بیست و یکم آبان ۱۴۰۲، شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای مختلف در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات خود تجمع اعتراضی برگزار کردند.

ابن تجمعات در شهرهای شوش، اهواز و کرمانشاه صورت گرفت.

تجمع اعتراضی بازنشستگان فولاد در شهرهای مختلف
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز یکشنبه بیست و یکم آبان ۱۴۰۲، شماری از بانشستگان صنایع فولاد، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، در شهرهای مختلف دست به تجمع زدند.

این تجمعات در مقابل صندوق های بازنشستگی شهرهای تهران، اصفهان و اهواز شکل گرفت.

تجمع اعتراضی پرستاران در کاشان و آران و بیدگل
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز یکشنبه بیست و یکم آبان ۱۴۰۲، جمعی از پرستاران کاشان و آران و بیدگل در مقابل یکی از ساختمان های دانشگاه علوم پزشکی کاشان دست به تجمع اعتراضی زدند.

معترضان با سر دادن شعارهایی اعتراضی، خواستار مواردی همچون “رعایت عدالت در پرداخت تعرفه پرستاری و استعفا مدیریت دانشگاه علوم پزشکی کاشان” شدند.

تجمع اعتراضی کارکنان شرکت نفت شاغل در منطقه عملیاتی جزیره سیری
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز یکشنبه بیست و یکم آبان ۱۴۰۲، جمعی از کارکنان رسمی شرکت نفت شاغل در منطقه عملیاتی جزیره سیری متعلق به شرکت نفت فلات قاره ایران واقع در استان هرمزگان در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات خود دست به تجمع زدند.

تجمع اعتراضی بازنشستگان و کارکنان رسمی وزارت نفت شاغل در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز یکشنبه بیست و یکم آبان ۱۴۰۲، جمعی از بازنشستگان و کارکنان رسمی وزارت نفت شاغل در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب واقع در اهواز با برگزاری تجمع اعتراضی مقابل ساختمان این شرکت، خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

تجمع اعتراضی بازنشستگان صنعت نفت در آبادان
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز شنبه بیست و یکم آبان ۱۴۰۲، جمعی از بازنشستگان صنعت نفت آبادان در اعتراض به دست درازی به صندوق بازنشستگی نفت و مصوبه دولت برای ادغام صندوق‌ های بازنشستگی و همچنین پرداخت نشدن حقوق قانونی‌ شان دست به تجمع زدند.

برگرفته ای از سایت هرانا (مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران)، ۱۳ نوامبر  ۲۰۲۳