دستکم ۲۵ تجمع اعتراضی برگزار شد/ اعتصاب کارگران شرکت راه و ساختمان بلند طبقه در چابهار

روز دوشنبه ششم آذر، شماری از بازنشستگان مخابرات در شهرهای تبریز، اهواز، سنندج، تهران، زنجان، اصفهان، شیراز، رشت، بندرعباس، کرمانشاه، مریوان، اردبیل، خرم آباد، بیجار، زاهدان، ساری، ارومیه، شهرکرد، اراک و بجنورد، جمعی از کارکنان شرکت نورد و لوله اهواز برای دومین روز متوالی در مقابل ساختمان این شرکت، گروهی از پرستاران در دیواندره و جمعی از کارگران فضای سبز در مقابل ساختمان فرمانداری در رفسنجان با برگزاری تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند. همچنین روز گذشته، جمعی از کارکنان شرکت نفت فلات قاره واقع در جزیره خارگ و شماری از کارگران پیمانی شاغل در پروژه “راهسازی کنارک به نیک شهر”‌ در محل کار خود دست به تجمع زدند. از سوی دیگر، جمعی از کارگران شرکت راه و ساختمان بلند طبقه در چابهار دست به اعتصاب زدند.

این تجمعات در محل و مقابل ساختمان های شرکت مخابرات در شهرهای تبریز، اهواز، سنندج، تهران، زنجان، اصفهان، شیراز، رشت، بندرعباس، کرمانشاه، مریوان، اردبیل، خرم آباد، بیجار، زاهدان، ساری، ارومیه، شهرکرد، اراک و بجنورد برگزار شد.

بازنشستگان معترض خواستار اجرای کامل آئین‌ نامه پرسنلی و استخدامی سال ۸۹ و رفع مشکلات بیمه درمانی خود هستند.

تجمع اعتراضی کارکنان شرکت نورد و لوله اهواز
به گزارش شورای بازنشستگان ایران، امروز دوشنبه ششم آذر، شماری از کارکنان شرکت نورد و لوله اهواز برای دومین روز متوالی در مقابل ساختمان این شرکت دست به تجمع زدند.

خواسته های این کارکنان، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و پرداخت حقوق مناسب با شرایط اقتصادی گزارش شده است.

تجمع اعتراضی پرستاران در دیواندره
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز جاری، شماری از پرستاران در دیواندره در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان تجمع برگزار کردند.

تجمع اعتراضی کارگران فضای سبز در رفسنجان
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز دوشنبه، جمعی از کارگران فضای سبز در مقابل ساختمان فرمانداری در رفسنجان دست به تجمع زدند.

این تجمع در اعتراض به حقوق پایین کارگران و عدم تبدیل وضعیت آنها از شرکتی به قرارداد مستقیم صورت گرفت.

تجمع اعتراضی کارگران پیمانی شاغل در پروژه “راهسازی کنارک به نیک شهر”
به گزارش ایلنا، روز گذشته، شماری از کارگران پیمانی شاغل در پروژه “راهسازی کنارک به نیک شهر”‌ در محل کار خود دست به تجمع زدند.

این تجمع در اعتراض به هشت ماه مطلبات مزدی پرداخت نشده صورت گرفت.

تجمع اعتراضی کارکنان شرکت نفت در جزیره خارگ
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز یکشنبه پنجم آذر ۱۴۰۲، شماری از کارکنان شرکت نفت فلات قاره واقع در جزیره خارگ در محل کار خود دست به تجمع اعتراضی زدند.

“حذف کامل سقف‌ حقوق، حذف محدودیت حق‌ سنوات بازنشستگی، عودت کسورات مازاد مالیات، اجرای کامل ماده ۱۰ با وجود ظرفیت‌ های قانونی و اختیاراتی مانند افزایش درصد گرید و اپریزال و عدم دست‌ درازی به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت” از جمله مطالبات این کارگران به شمار می آید.

اعتصاب کارگران شرکت راه و ساختمان بلند طبقه در چابهار
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز گذشته، شماری از کارگران شرکت راه و ساختمان بلند طبقه در چابهار دست به اعتصاب زدند.

این اعتصاب در اعتراض به هشت ماه حقوق معوقه این کارگران صورت گرفت.

برگرفته ای از سایت هرانا (مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران)، ۲۸ نوامبر ۲۰۲۳