دفتر خامنه‌ای مذاکره مسئولین حکومت اسلامی با آمریکا را «قطعا منتفی» خواند

“مذاکره با آمریکا قطعا منتفی است” این تیتر اصلی هفته نامه “خط حزب الله” است که زیر نظر پایگاه اطلاع رسانی دفتر علی خامنه ای منتشر میشود.

در این مطلب از جمله آمده است که مذاکره با آمریکا نه تنها برای رئیس جمهور بلکه برای وزیر خارجه و دیگر “عناصر” این وزارت خانه هم منتفی است.