تلاش مجدد ناموفق برای پرتاب موشک ماهواره بر

به گزارش ان.پی.آر. تلاش حکومت اسلامی برای پرتاب موشک ماهواره بر ناموفق بوده است.

تصاویر ماهواره ای که در اختیار ان پی آر قرار گرفته، انفجار این موشک در مرحله مقدماتی پرتاب را نشان می دهد.

 در این تصاویر، دودی از موشک متصاعد میشود که احتمالا بدلیل انفجار این موشک در زمان پرتاب است.