دستکم ۱۰ تجمع اعتراضی برگزار شد

روز سه شنبه چهاردهم آذرماه، جمعی از بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی در شهرهای کرمانشاه، اهواز، سنندج، قزوین، همدان، اردبیل و ممسنی، گروهی از لنجداران مقابل ساختمان بخشداری بندر ریگ، شماری از بازنشستگان نفت در اهواز و جمعی از سرمایه گذاران شرکت رضایت خودروی طراوت نوین مقابل ساختمان دادگستری کل کشور در تهران، با برگزاری تجمعات اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

بر اساس این گزارش، تجمع این شهروندان در اعتراض به عدم همسان سازی دستمزد و وضعیت نامناسب معیشتی آنها صورت گرفته است.

تجمع اعتراضی سرمایه گذاران شرکت های خودرویی در تهران
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز سه شنبه چهاردهم آذر، شماری از سرمایه گذاران شرکت رضایت خودروی طراوت نوین، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، در مقابل ساختمان دادگستری کل کشور در تهران دست به تجمع زدند.

بر اساس این گزارش، این شهروندان مالباخته در اعتراض به عمل نکردن این شرکت به تعهدات خود، با سر دادن شعارهایی اعتراضی از جمله “نگاه پشت شیشه جواب ما نمیشه” در مقابل دادگستری کل کشور، تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تجمع اعتراضی لنجداران در بندر ریگ
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز سه شنبه چهاردهم آذر، گروهی از لنجداران، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبالتشان در مقابل ساختمان بخشداری بندر ریگ، دست به تجمع زدند.

تجمع اعتراضی بازنشستگان نفت در اهواز
به گزارش شورای بازنشستگان ایران، امروز سه شنبه چهاردهم آذر، شماری از بازنشستگان نفت، با برگزاری تجمع اعتراضی مقابل کانون بازنشستگان تامین اجتماعی در اهواز، خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

برگرفته ای از سایت هرانا (مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران)، ۶ دسامبر ۲۰۲۳