خودسوزی بانوی ایرانی متهم به «بد حجابی»

گزارش ها حاکی از این است که در روز دوشنبه ۱۱ شهریور یک زن ایرانی در برابر یکی از واحدهای قضایی تهران اقدام به خودسوزی کرده است. این بانو که به دلیل «بد حجابی» در اسفندماه ۱۳۹۷ توسط مأموران حکومت اسلامی بازداشت شده بود و با قرار تأمین آزاد بوده است، برای رسیدگی به اتهام «جریحه دار کردن عفت عمومی و توهین به ماموران» حکومت که علیه او مطرح بوده به دادگاهی در تهران مراجعه میکند. پس از عدم رسیدگی به اتهام ایشان به دلیل غیبت قاضی پرونده و تعیین وقت رسیدگی دیگر، او خود را در برابر ساختمان واحد قضایی با بنزین به آتش میکشد. جز اینکه ایشان اکنون در بیمارستانی تحت درمان هستند، جزئیات بیشتری از این ماجرا گزارش نشده است.
این دومین مرتبه است که یک بانوی ایرانی در اعتراض به حجاب اجباری در تهران اقدام به خودسوزی می کند. نخستین بار دکتر هما دارابی، فعال سیاسی، در تجریش تهران در سال ۱۳۷۲ دست به خودسوزی زد.
تحقیر زنان ایرانی به روش های گوناگون از جمله تحمیل نوع پوشش به آنان از ویژگی های بارز حکومت اسلامی است و تا مستقر کردن حکومت سکولار دموکرات توسط ملت ایران، ادامه خواهد داشت.