انتشار کتاب های جدید دکتر جلال ایجادی

دکتر جلال ایجادی نوشته است که نشر مهر که در لندن فعال است سه کتاب خود را در ایران در دسترس علاقمندان قرار میدهد. در میان این سه کتاب آخرین کتاب دکتر ایجادی با عنوان «نواندیشان دینی، روشنگری یا تاریک اندیشی»، نیز در تهران منتشر میشود. این کتاب روی آمازون انگلیس قابل خرید است و علاقمندان میتوانند برای خرید در ایران، جهت کسب اطلاعات کامل با این شرکت نشر تماس بگیرید.

همچنین کتاب «بررسی تاریخی، هرمنوتیک و جامعه شناختی قرآن» نوشته جلال ایجادی در دست انتشار است.

دکتر جلال ایجادی خبر انتشار آخرین کتابش را اینطور توضیح داده است:

دوستان گرامی، آخرین کتاب من بنام «بررسی تاریخی، هرمنوتیک و جامعه شناختی قرآن» بزودی توسط «نشر مهری» در انگلستان منتشر می شود. این کتاب در ۴۰۰ صفحه به تحلیل موشکافانه از شکل گیری قرآن طی سی صد سال و بررسی مضمون تاریخی و محتوایی آن پرداخته و نشان میدهد که چرا این کتاب زمینی و تاریخی است. این نقد آکادمیک قرآن متکی به تجربه نقد متون دینی در دانشگاه های معتبر غرب مانند «کالژدوفرانس» میباشد. جامعه ما نیازمند نقد قدسیت بوده و باید تمام متون دینی و تاریخی را به بررسی خردمندانه بکشاند. جامعه ما فاقد درک علمی از قرآن و اسلام است و گفتمان اسلام گرایان گوناگون را بعنوان «حقیقت» پذیرفته است. پس از سالها پژوهش کتاب تازه من منتشر میشود و امیدوارم جامعه دانشگاهی و روشنفکری و تحصیلکردگان ایران آنرا بخوانند. کتاب اخیر من «نواندیشان دینی، روشنگری یا تاریک اندیشی» و این کتاب تازه در جستجوی تقویت یک مدرنیته فکری و فلسفی و جامعه شناختی و علمی هستند. نقد تابوها و برانگیختن اندیشه انتقادی در خدمت این مدرنیته فکری می باشند. (جلال ایجادی هشتم سپتامبر ۲۰۱۹)