جایگاه نامشخص ایران در بازار نفت جهانی

بلومبرگ-تلاش حکومت اسلامی برای انتقال و فروش پنهانی در شرایط تشدید تحریم های آمریکا، باعث نوآوری در ردیابی نفتکش های پنهان ایران شده است تا میزان نفتی که توسط نفتکش های ایرانی وارد بازار میشود، قابل مشاهده باشد.

تغییرات فروش نفت ایران از سال ۲۰۱۱ تاکنون

وزیر نفت ایران مدعی است که حکومت ایران با استفاده از روش های پنهانی به فروش نفت ادامه میدهد. مدیر یک شرکت ردیابی نفتکش ها میگوید که حکومت اسلامی در حال حاضر از هر زمان دیگری در ۴۰ سال گذشته، مخفی کار تر است، با این حال دولت دونالد ترامپ موفق شده فروش نفت ایران را در مقیاسی غیر منتظره کاهش دهد.

ناظرین ایران برای مشاهده وضعیت نفتکش ها از اطلاعات تصاویر تجاری ماهواره ای و اطلاعات جانبی مثل اطلاعات گمرکی و بنادر استفاده میکنند.

تخمین زده میشود که حکومت اسلامی موفق شده جریان محدودی از صدور نفت به چین، سوریه و ترکیه را حفظ کند، اما با وجود مخفی کاری ایران در صدور مخفیانه نفت، صادرات نفت ایران به میزان ۹۰ درصد کاهش یافته است.

اگرچه هنوز به میزان قابل توجهی نفت از میادین نفتی مناطق مختلف استخراج میشود، ولی نفت استخراج شده در مخازن نفتی ذخیره میشود. این وضعیت نمی تواند زیاد ادامه پیدا کند چون پس از مدتی مخازن پر میشوند و اگر نفت صادر نشود امکان ذخیره کردن آن و حفظ انعطاف پذیری صنعت نفت ایران هم وجود نخواهد داشت.