کشف آثار مواد رادیواکتیو در «مرکز پنهانی اتمی»

رویترز-در نمونه برداری انجام شده توسط ناظرین آژانس بین المللی انرژی هسته ای از محلی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل آن را «انبار مخفی مواد رادیواکتیو» خوانده بود، آثاری از اورانیم مشاهده شده است.

مقامات حکومت اسلامی هنوز توضیحی در این مورد ارائه نکرده اند.