آمریکا همه خریداران نفت ایران را تحریم می کند

رویترز- سیگال مندلکر، یک مقام رسمی وزارت خزانه داری دولت آمریکا گفته که آمریکا به تحریم هر کشوری که نفت ایران را خریداری کند و با سپاه پاسداران معامله کند، ادامه خواهد داد.

فروش نفت ایران در اثر اعمال مجدد تحریم های آمریکا به کمتر از ۲۰ درصد فروش نفت در زمان قبل از تحریم ها کاهش یافته است. وی افزود که آمریکا هیچگونه معافیتی برای خریداران نفت ایران قائل نخواهد شد.