اجرای حکم یک سال زندان مریم سادات یحیوی، فعال اجتماعی و سیاسی

یکی از نزدیکان «مریم سادات یحیوی»، فعال اجتماعی و سیاسی و از حامیان «میرحسین موسوی»، رهبر جنبش اعتراضی سال ۱۳۸۸ ایران، در حساب کاربری توییتر خود از اجرای حکم یک سال حبس تعزیری او خبر داد.

براساس آنچه این فرد نزدیک به خانم یحیوی نوشته، او روز یکشنبه ۱۳اسفند۱۴۰۲ خود را به شعبه اجرای احکام دادسرای اوین معرفی کرده و سپس به بند زنان این زندان منتقل شده است.

انتقال این فعال اجتماعی و سیاسی به زندان درحالی است که او شرایط جسمانی مساعدی ندارد و به بیماری سرطان مبتلاست که همین امر تاکنون منجر به تعویق اجرای حکم او شده بود.

مریم سادات یحیوی در دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی با اتهاماتی نظیر تبلیغ علیه نظام در ابتدا به ۹ سال زندان محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدیدنظر، به یک سال تقلیل یافت.

او از اعضای اتاق «جنبش سبز» در کلاب هاوس بود که در تابستان ۱۴۰۰ با فشار و تهدید وزارت اطلاعات بسته شد. همان زمان مریم یحیوی نیز همراه با شمار دیگری از اعضای این اتاق به وزارت اطلاعات احضار شد و مورد بازجویی قرار گرفت.

برگرفته از سایت ایران وایر، ۴ مارس۲۰۲۴