ایران بزرگترین زندان زنان روزنامه نگار و شهروند خبرنگار

سایت صدای آلمان (دویچه وله)، سازمان گزارشگران بدون مرز ایران را بزرگترین زندان زنان روزنامه نگار و شهروندخبرنگار اعلام کرده است. شیوا نظرآهاری فعال حقوق زنان درباره علت فشارهای جدید بر زنان روزنامه نگار با دویچه وله گفت و گو کرده است.

سازمان گزارش گران بدون مرز ایران را بزرگترین زندان زنان روزنامه نگار و شهروندخبرنگار اعلام کرده است. شیوا نظرآهاری فعال حقوق زنان درباره علت فشارهای جدید بر زنان روزنامه نگار با دویچه وله گفت و گو کرده است.

بنا بر تازه ترین گزارش سازمان گزارش گران بدون مرز، ایران با ۱۰ روزنامه نگار و شهروند خبرنگار زن که در بازداشت به سر میبرند به بزرگترین زندان در جهان برای زنان روزنامه نگار تبدیل شده است.

شیوا نظرآهاری، فعال حقوق بشر، معتقد است زنان در دو سال گذشته نقش پررنگی در حرکتهای اعتراضی داشتند و نهادهای حکومتی میخواهند با ایجاد فضای وحشت صدای آنها را خاموش کنند. نظرآهاری که خود بارها زندانی شده، میگوید که اطلاع رسانی در مورد وضعیت بازداشت شدگان، آنها را دلگرم میکند و تا حدی دست بازجوها را در زندان میبندد.
مصاحبه شیوا نظرآهاری را در لینک زیر بشنوید

https://t.ly/KJlLe