سه شهروند استرالیا در ایران بازداشت شدند

رویترز-دولت استرالیا روز چهارشنبه اعلام کرد که سه شهروند استرالیایی در ایران بازداشت شده اند و دولت استرالیا مشغول کمک رسانی به خانواده های ایشان است. 

در بیانیه دولت استرالیا آمده است که ۲ زن بریتانیایی-استرالیایی و یک مرد استرالیایی در ایران در زندان هستند.