دستکم ده تجمع اعتراضی برگزار شد

یکشنبه بیست و ششم فروردین ماه، شماری از معلمان بازنشسته در مقابل ساختمان سازمان برنامه و بودجه در تهران، جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی در مقابل ساختمان های سازمان تامین اجتماعی شهرهای اراک، شوش، اهواز و کرمانشاه، گروهی از بازنشستگان صنایع فولاد در مقابل دفاتر بازنشستگی این صنف در شهرهای تهران، اصفهان و قائم شهر، جمعی از کشاورزان در اصفهان و شماری از مالباختگان شرکت های رضایت خودرو طراوت نوین و ریحان تاک در قزوین با برگزاری تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

بر اساس این گزارش، معترضان با سر دادن شعارهایی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتی همچون “همسان سازی حقوق بازنشستگان مبتنی بر قانون مدیریت خدمات کشوری و اجرای رتبه بندی”، شدند.

تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای مختلف
به گزارش شورای بازنشستگان ایران، امروز یکشنبه بیست و ششم فروردین ۱۴۰۳، جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی در مقابل ساختمان های سازمان تامین اجتماعی شهرهای اراک، شوش، اهواز و کرمانشاه با برگزاری تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

بازنشستگان به مواردی همچون “مستمری پایین‌تر از خط فقر، عیدی ناچیز و بی‌ توجهی به موضوع اجرای کامل متناسب‌ سازی بازنشستگان” معترضند و ضمن سر دادن شعارهایی خواستار “افزایش مستمری‌ ها بر اساس الزامات ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی‌” شدند.

تجمع اعتراضی بازنشستگان صنایع فولاد در شهرهای مختلف
به گزارش شورای بازنشستگان ایران، امروز یکشنبه بیست و ششم فروردین ۱۴۰۳، گروهی از بازنشستگان صنایع فولاد در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل دفاتر بازنشستگی این صنف در شهرهای تهران، اصفهان و قائم شهر دست به تجمع زدند.

اجرای بند یک صورت جلسه ۱۵ مهرماه هیات مدیره، اجرای طرح تکمیلی همسان‌ سازی، دریافت مطالبات معوقه، تضمین اجرای تعهدات درمانی مطابق با آیین‌نامه فولاد و اجرای آیین نامه و قوانین خاص فولادی و احیای جایگاه آن در سال جدید، از جمله مطالبات بازنشستگان عنوان شده است.

تجمع اعتراضی کشاورزان در اصفهان
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز یکشنبه بیست و ششم فروردین ۱۴۰۳، شماری از کشاورزان در شهر اصفهان تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این کشاورزان با مشکل بی آبی روبرو هستند و تاکنون مسئولان مربوطه هیچ توجهی به اعتراضات آنان نداشته اند.

تجمع اعتراضی مالباختگان شرکت رضایت خودرو طراوت نوین در قزوین
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، جمعی از مالباختگان شرکت رضایت خودرو طراوت نوین و ریحان تاک در قزوین دست به تجمع زدند.

این تجمع در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات این شهروندان در میدان ولیعصر قزوین صورت گرفته است.

برگرفته ای از سایت هرانا (مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران)، ۱۵ آپریل ۲۰۲۴