دستکم پانزده تجمع اعتراضی برگزار شد

دوشنبه سوم اردیبهشت ماه، شماری از شهروندان در مقابل ساختمان آموزش و پرورش شهرستان دلگان، جمعی از کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در مقابل ساختمان این وزارتخانه در تهران و گروهی از بازنشستگان مخابرات در مقابل ساختمان های این شرکت در شهرهای تهران، اردبیل، تبریز، کرمانشاه، ارومیه، خرم آباد، اراک، رشت، اهواز، بندرعباس، مریوان، سنندج و همدان با برگزاری تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

این تجمعات در مقابل ساختمان های این شرکت در تهران، اردبیل، تبریز، کرمانشاه، ارومیه، خرم آباد، اراک، رشت، اهواز، بندرعباس، مریوان، سنندج و همدان برگزار شد.

بر اساس این گزارش، بازنشستگان معترض با سردادن شعارهایی اعتراضی همچون “اجرای آئین نامه حق مسلم ماست” و “شرکت پر درآمد چه بر سر تو آمد” خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

اجرای کامل آئین‌ نامه پرسنلی و استخدامی سال ۸۹، پرداخت معوقه ۶ ماهه دوم همسان سازی سال ۱۳۹۹ و پرداخت هزینه‌ های درمانی و بیمه تکمیلی از جمله مطالبات این بازنشستگان میباشد.

تجمع اعتراضی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در تهران
به گزارش ایلنا، امروز دوشنبه سوم اردیبهشت ۱۴۰۳، جمعی از کارکنان وزارت جهاد کشاورزی سراسر کشور در مقابل ساختمان این وزارتخانه در تهران، دست به تجمع زدند.

بر اساس این گزارش، تجمع این کارکنان در اعتراض به عدم پیگیری‌ های مسئولین دولت در جهت حقوق پرسنل این مجموعه و تبعیض های صورت گرفته در حقوق و مزایای جانبی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی (در مقایسه با سایر دستگاه‌های دولتی) صورت گرفته است.

تجمع اعتراضی شهروندان در شهرستان دلگان
به گزارش کمپین فعالین بلوچ، امروز دوشنبه سوم اردیبهشت ۱۴۰۳، شماری از شهروندان در شهرستان دلگان در اعتراض به اقدامات صورت گرفته توسط مدیران دبیرستان شبانه روزی “خدیجه کبری” در مقابل ساختمان آموزش و پرورش این شهرستان، دست به تجمع زدند.

بر اساس این گزارش، تجمع این شهروندان در اعتراض به قیچی کردن شلوار دانش آموزان دختر (به بهانه نوع پوشش و تنگی شلوار) توسط مدیران دبیرستان مذکور صورت گرفته است.

گفتنی است، تاکنون اقدامی توسط مسئولین اداره آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان در جهت برخورد با رفتار مدیران این دبیرستان صورت نگرفته است.

برگرفته ای از سایت هرانا (مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران)، ۲۳ آپریل ۲۰۲۴