زنان سعودی آزادی غربی را تجربه می کنند

بعد از اینکه سال گذشته شاهزاده بن سلمان ولیعهد سعودی اعلام کرد که از نظر وی پوشش سنتی زنان، روپوش‌های بلند سیاه سنتی (عبایه) ضروری نیست، منظره خیابان ها در سعودی تدریجا دگرگون میشود. بسیاری از زنان سعودی از نظر شاهزاده بن سلمان استقبال کردند و با پوشش غربی و با لباس هایی با رنگ های روشن در خیابان ها ظاهر شدند.

اگر چه هنوز نگرانی در مورد ایجاد مزاحمت مذهبی های محافظه کار وجود دارد، با وجود این بسیاری زنان سعودی با پوشش غربی و با لباس هایی با رنگ های روشن در خیابان ها ظاهر میشوند و دیگر مانند گذشته نگران پلیس مذهبی نیستند.