صندوق های بازنشستگی در ایران در آستانه فروپاشی اند

به گزارش فاکس نیوز، براساس اسنادی که توسط مقامات شورای امنیت ملی بررسی و به دست آمده ، تحریم های فلج کننده ای که توسط ایالات متحده علیه حکومت ایران از زمان خروج رئیس جمهور ترامپ از توافق هسته ای اعمال شده، صندوق های بازنشستگی در کل کشور را در آستانه فروپاشی قرار داده است.

مايك پومپئو ، وزير امور خارجه آمريكا  گفته است: ما فکر می کنیم دولت ایران کوچک خواهد شد ، تولید ناخالص داخلی آنها به میزان ۱۲ یا ۱۴ درصد کاهش می یابد و این امر باعث می شود ظرفیت آنها برای خرید وسایل مورد نیاز ، تجهیزات مورد نیاز ، مواد مورد نیاز آنها برای ایجاد وحشت در سرتاسر جهان کاهش یابد.

این تأثیر به قدری شدید بوده است که براساس این اسناد ،  از ۱۸ صندوق بازنشستگی موجود در ایران ، ۱۷ صندوق در وضعیت بحرانی قرار دارند. این صندوق های بازنشستگی  کل نیروهای مسلح ایران را پوشش می دهند.

طبق این گزارش، ۸۰ درصد از صندوق های بازنشستگی ایران به یارانه های دولت متکی هستند.