پمپئو: حمله ایران به پلایشگاه های سعودی یک اقدام به جنگ است

مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که حمله به  پالایشگاه های نفتی سعودی از جانب حکومت اسلامی بوده و یک اقدام جنگی است. وی افزود ادعای حوثی ها که خود را مسئول این حملات معرفی کردند، ردپای حکومت اسلامی آیت الله ها را در این عملیات پنهان نمیکند.

وزیر خارجه آمریکا گفت که حملاتی در این مقیاس تا کنون بی سابقه بوده است. به گفته مقامات امنیتی، حوثی ها به تجهیزات استفاده شده در این حملات دسترسی نداشته اند و تحت تاثیر حکومت اسلامی مسئولیت این حمله را بعهده کرفته اند.